REPERTORI

Cançó melòdica
Cançons de gresca
Composicions originals

VILA D'OS
(Cançó de JosepMª Freixes)
INTERPRETADA PER L'ORFEÓ BALAGUERI:

Direcció: Sílvia Rufach
Solista: Josep Mª Freixes
Piano: Josep-Manel Vega